Contact

Cracow University of Economics

Student and PhD Student Welfare Section

Head of Section: 


Teresa Krupa, MA

Main Building, room 214
tel.  (12)  293 51 30
e-mail: krupat@uek.krakow.pl

Student and PhD Student Welfare Section


31-51- Kraków ul. Rakowicka 27
Budynek Główny, II piętro, pok. 214-218

Zainteresowanych prosimy o kontakt z właściwym pracownikiem:

  • osobiście w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 11 – 14,
  • za pośrednictwem poczty,
  • telefonicznie,
  • pocztą elektroniczną.
Kierunek studiów Pracownik Pokój  

Telefon / e-mail

 

  Administracja  Iwona Malczyk 216 12-293-54-31
malczyki@uek.krakow.pl
 Analityka gospodarcza  Aneta Grzegorczyk 215 12-293-54-63
grzegoa@uek.krakow.pl
 Applied informatics  Aneta Grzegorczyk 215
12-293-54-63
grzegoa@uek.krakow.pl
 Audyt finansowy  Iwona Malczyk 216 12-293-54-31
malczyki@uek.krakow.pl
 Bankowość i zarządzanie ryzykiem  Iwona Malczyk 216 12-293-54-31
malczyki@uek.krakow.pl
 Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze  Maria Poszwa 215 12-293-54-62
poszwam@uek.krakow.pl
  Ekonomia  Maria Poszwa 215 12-293-54-62
poszwam@uek.krakow.pl
  Europeistyka  Magdalena Talaga 218 12-293-54-40
talagam@uek.krakow.pl
  Finanse i rachunkowość

  – studia I-go stopnia

 Iwona Dobrowolska 217 12-293-54-69
dobrowoi@uek.krakow.pl
  Finanse i rachunkowość

  – studia II-go stopnia

 Iwona Malczyk 216 12-293-54-31
malczyki@uek.krakow.pl
  Gospodarka i administracja publiczna  Iwona Dobrowolska 217 12-293-54-69
dobrowoi@uek.krakow.pl
  Gospodarka przestrzenna  Iwona Malczyk 216 12-293-54-31
malczyki@uek.krakow.pl
  Informatyka stosowana

 – studia I stopnia

 Edyta Pałka 216 12-293-51-34
palkae@uek.krakow.pl
 Informatyka stosowana

 – studia II stopnia

 Magdalena Rzyczniak 216 12-293-51-35

rzycznim@uek.krakow.pl

  Innowacje w biznesie  Aneta Grzegorczyk 215 12-293-54-63
grzegoa@uek.krakow.pl
 Innowacyjność produktu  Edyta Pałka 216 12-293-51-34
palkae@uek.krakow.pl
  Inżynieria organizacji i zarządzania  Maria Poszwa 215 12-293-54-62

poszwam@uek.krakow.pl

  Logistyka międzynarodowa  Maria Poszwa 215 12-293-54-62

poszwam@uek.krakow.pl

  Logistyka  Aneta Grzegorczyk 215 12-293-54-63
grzegoa@uek.krakow.pl
  Marketing i komunikacja rynkowa

 – studia I stopnia

 Edyta Pałka 216 12-293-51-34
palkae@uek.krakow.pl
  Marketing i komunikacja rynkowa

 – studia II stopnia

 Magdalena Rzyczniak 216 12-293-51-35

rzycznim@uek.krakow.pl

  Międzynarodowe stosunki gospodarcze  Magdalena Talaga 218 12-293-54-40
talagam@uek.krakow.pl
  Modern business management  Aneta Grzegorczyk 215 12-293-54-63
grzegoa@uek.krakow.pl
  Organizacja i zarządzanie –

  studia menedżerskie

 Maria Poszwa 215 12-293-54-62

poszwam@uek.krakow.pl

  Prawo  Iwona Dobrowolska     217 12-293-54-69
dobrowoi@uek.krakow.pl
  Rachunkowość i controlling

  – studia I-go stopnia

 Aneta Grzegorczyk 215 12-293-54-63

grzegoa@uek.krakow.pl

  Rachunkowość i controlling

  – studia II-go stopnia

 Magdalena Rzyczniak 216 12-293-51-35

rzycznim@uek.krakow.pl

  Rynki finansowe  Iwona Malczyk 216 12-293-54-31
malczyki@uek.krakow.pl
  Stosunki międzynarodowe  Magdalena Talaga 218 12-293-54-40
talagam@uek.krakow.pl
  Studia miejskie  Iwona Malczyk 216 12-293-54-31
malczyki@uek.krakow.pl
  Towaroznawstwo  Edyta Pałka 216 12-293-51-34
palkae@uek.krakow.pl
  Turystyka i rekreacja  Aneta Grzegorczyk 215 12-293-54-63
grzegoa@uek.krakow.pl
  Zarządzanie

 – studia I stopnia

 Edyta Pałka 216 12-293-51-34
palkae@uek.krakow.pl
  Zarządzanie

 – studia II stopnia

 Magdalena Rzyczniak 216 12-293-51-35

rzycznim@uek.krakow.pl

  Zarządzanie finansami państwa                   

  i  samorządu terytorialnego

 Iwona Malczyk 216 12-293-54-31
malczyki@uek.krakow.pl
  Zarządzanie i inżynieria produkcji   Edyta Pałka 216 12-293-51-34
palkae@uek.krakow.pl
  Zarządzanie międzynarodowe  Maria Poszwa 215 12-293-54-62
poszwam@uek.krakow.pl
 Zarządzanie zasobami ludzkimi Magdalena Rzyczniak 216 12-293-51-35

rzycznim@uek.krakow.pl

  Cudzoziemcy – stypendyści NAWA  Aneta Grzegorczyk     215 12-293-54-63
grzegoa@uek.krakow.pl
  Doktoranci – rekrutacja do 2018/19  Magdalena Talaga 218 12-293-54-40
talagam@uek.krakow.pl
  Ubezpieczenie zdrowotne studentów  oraz doktorantów przyjętych do 2018/19  Maria Poszwa 215 12-293-54-62
poszwam@uek.krakow.pl