Domy studenckie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Domy studenckie

 1. Miejsce w domu studenckim przyznawane jest na okres od 1października do 30 czerwca na wniosek studenta wygenerowany w systemie USOSweb, z wyjątkiem miejsc, o których mowa w pkt.2 ppkt.3.
 2. Z ogólnej puli dostępnych miejsc wyodrębnia się 3% ogółu miejsc dla studentów studiujących na podstawie umów bilateralnych. Pozostałe miejsca rozdzielane są w trzech etapach:
  Etap I – w terminie 7 czerwca – 14 czerwca – dla studentów, którzy w dniu 7 czerwca posiadają status studenta UEK (dotyczy to również studentów trzeciego roku studiów I stopnia, którzy zamierzają kontynuować studia na UEK);
  Etap II – w terminie 27 lipca – 3 sierpnia : dla nowo przyjętych studentów;
  Etap III – od 4 sierpnia: zapisy na listę rezerwową (zapisu na listę rezerwową należy dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany na stronie domu studenckiego); w tym etapie rozdzielana jest pula miejsc nie wykorzystanych w poprzednich etapach, które przeznaczane są w kolejności:
  – dla studentów, którzy nie złożyli wniosku w systemie USOSweb i wpisali się listę rezerwową,
  – dla pozostałych osób – w ramach zagospodarowania wolnych miejsc.
 3. O przyznaniu miejsca w domu studenckim decyduje kolejność zapisu.
 4. Potwierdzeniem woli skorzystania z otrzymanego miejsca jest wpłata kaucji w wysokości 500 zł ( na konto w USOS)w terminie do :

–  dla etapu I : 28.06.2021 r.

– dla etapu II : 17.08.2021 r.

Po tym terminie miejsce zostaje zwolnione i przekazane do puli etapu III.

 1. Potwierdzeniem woli skorzystania z miejsca przyznanego w III etapie jest wpłata kaucji w terminie do trzech dni od dnia otrzymania pozytywnej decyzji o przyznaniu miejsca.
 2. Kaucję, w wysokości 500 zł należy wpłacić na indywidualny numer konta bankowego

w systemie USOS (USOSweb/dla studentów/płatności/konta bankowe)

 1. Student, który otrzymał miejsce w domu studenckim, a nie zamierza z niego skorzystać,  zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji w terminie do :

Etap I :   1.08.2021 r.

Etap II :  15.08.2021 r.

 1. O przyznaniu miejsca w domu studenckim w okresie wakacji (tj. od 1 lipca do 30 września) decyduje kierownik domu studenckiego.
 2. Szczegółowe zasady porządkowe kwaterowania na dany rok akademicki określają kierownicy domów studenckich.

DOMY STUDENCKIE

UEK dysponuje miejscami w 2 akademikach:

– Merkury,
– Fafik.

Po otrzymaniu informacji jaki akademik otrzymałeś – sprawdź czy wymagana jest kaucja i w jakim terminie należy ją wpłacić.
Zapoznaj się z zasadami  kwaterowania  oraz wysokością miesięcznej odpłatności za miejsce:

Zasady kwaterowania  

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie odpłatności za miejsce w domu akademickim 2019/2020

 

AKADEMIKI:

1) Domy własne UEK:   Merkury,  Fafik

“Merkury”
al. 29 Listopada 48A, tel. 411-88-26
http://www.merkury.uek.krakow.pl/

“Fafik” ul. Racławicka 9, tel. ,12 293 79 40,  12 293 79 42,  (tel.fax.) 294-53-65
http://www.fafik.uek.krakow.pl/