Informacje na temat wymian studenckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Szczegóły dotyczące wymiany

  • Każdy student, dysponujący znajomością języka obcego, może ubiegać się o wyjazd na semestr lub rok studiów w uczelni zagranicznej.
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie współpracuje w zakresie wymiany studenckiej z ponad 200 uczelniami na świecie.
  • Wyjazdy odbywają się w ramach różnych programów tj.: Erasmus+, CEEPUS, Double Diploma, sieci ENBS, programu STEP oraz w zakresie bilateralnych umów międzyuczelnianych.

Szczegółowe informacje na temat wymian studenckich dostępne są na stronie Biura Programów Zagranicznych.

Rejestracja

Kandydaci na studia po zapoznaniu się z formalnymi wymaganiami muszą dokonać rejestracji w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) oraz we wskazanym terminie uregulować opłatę rekrutacyjną.