Wyszukiwarka

Sort by:
  • Język: angielski
Video
Forma
 stacjonarne
Stopnie
I stopień
Język
angielski
Video
Forma
niestacjonarne
Stopnie
I stopień
Język
angielski
Forma
 stacjonarne
Stopnie
I stopień
Język
angielski
Language
English
Form
Full-time
Cycles
First cycle
Forma
niestacjonarne
Stopnie
I stopień
Język
angielski
Language
English
Form
Part-time
Cycles
First cycle
Video
Dokumenty i długopis
Forma
 stacjonarne
Stopnie
II stopień
Język
angielski
Language
English
Video
Dokumenty i długopis
Forma
niestacjonarne
Stopnie
II stopień
Język
angielski
Language
English
Specjalność Accounting and Corporate Finance  
Forma
 stacjonarne
Stopnie
I stopień
Język
angielski
Language
English
Form
Full-time
Cycles
First cycle
Forma
niestacjonarne
Stopnie
I stopień
Język
angielski
Language
English
Form
Part-time
Cycles
First cycle
Specjalność Banking, Financial Markets and Insurance  
Forma
 stacjonarne
Stopnie
I stopień
Język
angielski
Language
English
Form
Full-time
Cycles
First cycle
Specjalność Banking, Financial Markets and Insurance  
Forma
niestacjonarne
Stopnie
I stopień
Język
angielski
Language
English
Form
Part-time
Cycles
First cycle