Limity

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Statystyka rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz studia jednolite magisterskie w roku akademickim 2019/20

Kierunki Liczba kandydatów
wg pierwszego
wyboru
Limit
przyjęć
Chętni
na jedno
miejsce
Przyjęci
od liczby pkt.
(200 max.)
Administracja 124 48 2.6 110,8/101,6
Analityka gospodarcza 130 45 2.9 138/132,8
Applied informatics (j.ang.) 8 25 0.3
Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze (studia dualne) 89 60 1.5 116,4/113,6
Ekonomia 697 200 3.5 140/137
Europeistyka 71 50 1.4 106/104,4
Finanse i rachunkowość 1051 150 7 154,4/150,8
Finanse i rachunkowość (j.ang.) 44 30 1.5 112/105,6
Gospodarka i administracja publiczna 89 48 1.8 108,4/105
Gospodarka przestrzenna 109 55 2 107,2/102,8
Informatyka stosowana 421 55 7.6 150/144,4
Innowacje w biznesie 136 25 5.4 132,8/130
Innowacyjność produktu 19 30 0.6 90
Inżynieria organizacji i zarządzania 119 60 2 117,4/114
Logistyka międzynarodowa 474 50 9.5 157/150,4
Marketing i komunikacja rynkowa 449 45 10 149/148
Międzynarodowe stosunki gospodarcze 191 100 1.9 133/130
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(j. ang.)
44 25 1.8 104.8
Modern business management (j.ang.) 62 25 2.5 113,6/100,2
Prawo 406 75 5.4 144/136,4
Rachunkowość i controlling 313 120 2.6 136,4/134
Stosunki międzynarodowe 152 80 2 118,8/113,4
Studia miejskie 14 48 0.3 80.4
Towaroznawstwo 88 50 1.8 95,2/92,4
Turystyka i rekreacja 236 55 4.3 127/123,2
Zarządzanie 476 120 4 131/127
Zarządzanie i inżynieria produkcji 146 55 2.6 112,8/110,8
Razem
6158
1729
  • W kolumnie „przyjęci od liczby punktów” – 1-sza liczba określa punkty potrzebne do przyjęcia w 1-szym naborze, 2-ga liczba pokazuje punkty, które decydowały o przyjęciu z list rezerwowych.

Rejestracja

Kandydaci na studia po zapoznaniu się z formalnymi wymaganiami muszą dokonać rejestracji w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) oraz we wskazanym terminie uregulować opłatę rekrutacyjną.