Kontakt

Cracow University of Economics

DZIAŁ SPRAW BYTOWYCH STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

DZIAŁ SPRAW BYTOWYCH STUDENTÓW I DOKTORANTÓW


31-51- Kraków ul. Rakowicka 27
Budynek Główny, II piętro, pok. 214-218

Zainteresowanych prosimy o kontakt z właściwym pracownikiem:

  • osobiście w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 11 – 14,
  • za pośrednictwem poczty,
  • telefonicznie,
  • pocztą elektroniczną.
 

Kierunek studiów

 

Pracownik

 

Pokój

 

Telefon / e-mail

Administracja Iwona Malczyk 218 12-293-54-31

malczyki@uek.krakow.pl

Analityka gospodarcza Aneta Grzegorczyk 215 12-293-54-63

grzegoa@uek.krakow.pl

Applied informatics Aneta Grzegorczyk 215 12-293-54-63

grzegoa@uek.krakow.pl

Audyt finansowy Iwona Malczyk 218 12-293-54-31

malczyki@uek.krakow.pl

Bankowość i zarządzanie ryzykiem Iwona Malczyk 218 12-293-54-31

malczyki@uek.krakow.pl

Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze Maria Poszwa 215 12-293-54-62

poszwam@uek.krakow.pl

Ekonomia Maria Poszwa 215 12-293-54-62

poszwam@uek.krakow.pl

Europeistyka Anna Krzemińska 216 12 293-54-40

krzemina@uek.krakow.pl

Finanse i rachunkowość

studia I-go stopnia

Iwona Dobrowolska 217 12-293-54-69

dobrowoi@uek.krakow.pl

Finanse i rachunkowość

– studia II-go stopnia

Iwona Malczyk 216 12-293-54-31

malczyki@uek.krakow.pl

Global Business Services Anna Krzemińska 216 12 293-54-40

krzemina@uek.krakow.pl

Gospodarka i administracja publiczna Iwona Dobrowolska 217 12-293-54-69

dobrowoi@uek.krakow.pl

Gospodarka przestrzenna Iwona Malczyk 218 12-293-54-31

malczyki@uek.krakow.pl

Informatyka stosowana

studia I stopnia

Anna Krzemińska 216 12 293-54-40

krzemina@uek.krakow.pl

Informatyka stosowana

studia II stopnia

Magdalena Rzyczniak 216 12-293-51-35

rzycznim@uek.krakow.pl

Innowacje w biznesie Aneta Grzegorczyk 215 12-293-54-63

grzegoa@uek.krakow.pl

Innowacyjność produktu Edyta Pałka 216 12-293-51-34

palkae@uek.krakow.pl

 

Inżynieria jakości produktu

(dawne Towaroznawstwo)

 

Edyta Pałka

 

216

12-293-51-34

palkae@uek.krakow.pl

Inżynieria organizacji i zarządzania Maria Poszwa 215 12-293-54-62

poszwam@uek.krakow.pl

Logistyka międzynarodowa Maria Poszwa 215 12-293-54-62

poszwam@uek.krakow.pl

Logistyka Aneta Grzegorczyk 215 12-293-54-63

grzegoa@uek.krakow.pl

Marketing i komunikacja rynkowa Magdalena Rzyczniak 216 12-293-51-35

rzycznim@uek.krakow.pl

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Anna Krzemińska 216 12 293-54-40

krzemina@uek.krakow.pl

Modern business management Aneta Grzegorczyk 215 12-293-54-63

grzegoa@uek.krakow.pl

Organizacja i zarządzanie –

studia menedżerskie

Edyta Pałka 216 12-293-51-34

palkae@uek.krakow.pl

Prawo Iwona Dobrowolska 217 12-293-54-69

dobrowoi@uek.krakow.pl

Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce Anna Krzemińska 216 12 293-54-40

krzemina@uek.krakow.pl

Rachunkowość i controlling

– studia I-go stopnia

Aneta Grzegorczyk 215 12-293-54-63

grzegoa@uek.krakow.pl

Rachunkowość i controlling

– studia II-go stopnia

Magdalena Rzyczniak 216 12-293-51-35

rzycznim@uek.krakow.pl

Modern business management Aneta Grzegorczyk 215 12-293-54-63

grzegoa@uek.krakow.pl

Rachunkowość i controlling

– studia II-go stopnia

Magdalena Rzyczniak 216 12-293-51-35

rzycznim@uek.krakow.pl

Rynki finansowe Iwona Malczyk 218 12-293-54-31

malczyki@uek.krakow.pl

Stosunki międzynarodowe Anna Krzemińska 216 12-293-54-40

krzemina@uek.krakow.pl

Studia miejskie Iwona Malczyk 218 12-293-54-31

malczyki@uek.krakow.pl

Turystyka i rekreacja Aneta Grzegorczyk 215 12-293-54-63

grzegoa@uek.krakow.pl

Zarządzanie

studia I stopnia

Edyta Pałka 216 12-293-51-34

palkae@uek.krakow.pl

Zarządzanie

studia II stopnia

Magdalena Rzyczniak 216 12-293-51-35

rzycznim@uek.krakow.pl

Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego Iwona Malczyk 218 12-293-54-31

malczyki@uek.krakow.pl

Zarządzanie i inżynieria produkcji Edyta Pałka 216 12-293-51-34

palkae@uek.krakow.pl

Zarządzanie międzynarodowe Edyta Pałka 216 12-293-51-34

palkae@uek.krakow.pl

Zarządzanie projektami Magdalena Rzyczniak 216 12-293-51-35

rzycznim@uek.krakow.pl

Zarządzanie zasobami ludzkimi Magdalena Rzyczniak 216 12-293-51-35

rzycznim@uek.krakow.pl

Cudzoziemcy – stypendyści NAWA Aneta Grzegorczyk 215 12-293-54-63

grzegoa@uek.krakow.pl

Ubezpieczenie zdrowotne studentów

oraz doktorantów przyjętych do 2018/19

Maria Poszwa 215 12-293-54-62

poszwam@uek.krakow.pl