Specjalność Financial Reporting and Audit
stacjonarne, II stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Specjalność Financial Reporting and Audit  
Forma  stacjonarne
Stopnie II stopień
Język angielski
Language English

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

Specjalność pozwala na zdobycie gruntownej wiedzy na temat nowych koncepcji oraz kierunków rozwoju współczesnej rachunkowości zarządczej i controllingu ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zarządzania kosztami, projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach, pomiaru i dokumentowania operacji gospodarczych poprzez ich ewidencję, sporządzanie sprawozdań finansowych i ich badanie.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Advanced Financial Accounting
Consolidated Financial Statements
Control and Internal Audit
Accounting for Financial Instruments

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE SPECJALNOŚCI

Specjalność przygotowuje do certyfikacji CIMA na poziomie DMA (Diploma in Management Accounting) z modułu P1 i F1 oraz ułatwia uzyskania certyfikatu ACCA gdyż 80% zagadnień z przedmiotów zostało dostosowane do listy wymogów ACCA.

Absolwenci mogą podjąć zatrudnienie nie tylko w biurach rachunkowych, centrach finansowych, firmach audytorskich ale również w różnego rodzaju instytucjach o charakterze kontrolnym. Uzyskana wiedza pozwoli również na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, lub świadczenie usług doradczych i konsultingowych. Połączenie wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej predestynuje naszych absolwentów także do objęcia stanowisk dyrektora zarządzającego, dyrektora finansowego, specjalisty z zakresu rachunkowości zarządczej lub controllingu.