Kierunek Analityka Gospodarcza,
niestacjonarne, II stopnia

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Kierunek Analityka Gospodarcza  
Forma niestacjonarne
Stopnie II stopień
Język polski

SPECYFIKA KIERUNKU

Analityka gospodarcza jest nowoczesnym kierunkiem studiów, będącym odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy.

Głównym celem jest wdrożenie w pogłębiony sposób zaawansowanych metod statystyczno-ekonometrycznych i informatycznych (Excel, Python, pakiet R, SQL) do analizowania, modelowania i prognozowania procesów gospodarczych.

Wyróżnia nas kompleksowe podejście do analizy danych obejmujące wykorzystanie narzędzi informatycznych oraz poszerzoną wiedzę ekonomiczną.

Zajęcia odbywają się w wybrane weekendy.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Ekonometria dynamiczna
Statystyczna analiza wielowymiarowa
Optymalizacja decyzji gospodarczych
Wielowymiarowe modele ekonometrii finansowej

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE KIERUNKU

Studenci mają możliwość wyboru języka (polskiego lub angielskiego), w którym prowadzone są wybrane przedmioty.

Absolwent kierunku posiada kwalifikacje oraz pogłębioną wiedzę dotyczącą modelowania i prognozowania procesów gospodarczych z wykorzystaniem różnego typu danych statystycznych.
Zna zasady wnioskowania z wykorzystaniem metod i modeli statystyki matematycznej, analizy szeregów czasowych i prognozowania, wielowymiarowej analizy danych oraz badań operacyjnych i demografii; swobodnie posługuje się aparatem statystyczno-matematycznym w empirycznych badaniach ekonomicznych oraz szeroko pojętej analizy danych.