Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kierunek Europeistyka,
stacjonarne, II stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Kierunek Europeistyka  
Forma  stacjonarne
Stopnie II stopień
Język polski

SPECYFIKA KIERUNKU

Studia na kierunku Europeistyka prowadzone są w Instytucie Ekonomii UEK i mają w dominującej części charakter studiów ekonomicznych. Adresowane są do osób, których zainteresowania lub wykonywane obowiązki skłaniają do poszerzania wiedzy z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej, państw członkowskich w ramach tej organizacji oraz współpracy międzynarodowej na arenie światowej.

Studia oferują rozległą wiedzę osobom, które chcą odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z tej dziedziny. Kilka lat temu został wdrożony nowy program studiów, dostosowany do najnowszych standardów kształcenia na poziomie europejskim i potrzeb rynku pracy. Profile kształcenie na specjalnościach odpowiadają na zapotrzebowanie społeczne i dają możliwość poszukiwania atrakcyjnego zatrudnienia.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Europa jako wspólnota kulturowa
UE w gospodarce światowej
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE
Struktura i funkcjonowanie UE

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE KIERUNKU

Kierunek studiów prowadzony jest od roku akademickiego 2005/2006.
Aktywność studencka w ramach Koła Naukowego UNIVERSUM, Centrum CASPAR, działalności naukowo-badawczej Katedry Studiów Europejskich i Integracji Gospodarczej UEK.
Wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ (studia, praktyki, staże).

Gdzie znajdziesz pracę?

• korporacje międzynarodowe
• przedsiębiorstwa krajowe i europejskie funkcjonujące na rynkach międzynarodowych
• własna działalność gospodarcza
• firmy konsultingowe
• instytucje uczestniczące w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu funduszy unijnych
• wydawnictwa
• media