Kierunek Global Finance and Accounting,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Kierunek Global Finance and Accounting  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język angielski
Language English
Form Full-time
Cycles First cycle

SPECYFIKA KIERUNKU

Studenci, którzy ukończą kierunek Global Finance and Accounting będą posiadać wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości wymaganą przez międzynarodowe instytucje akredytujące. Program studiów jest ściśle powiązany z praktyką zawodową i dobrze przygotowuje studentów do egzaminów CFA, ACCA oraz CIMA.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Global Financial System
Financial Accounting
Corporate Finance
Behavioral and Experimental Methods in Finance
Trade Law
Basics of Management with Elements of Business Ethics
Financial Mathematics

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE KIERUNKU

Kierunek jest dostosowany do wymagań certyfikacji:

  • CFA Level 1,
  • ACCA składowe poziomu Fundamentals,
  • CIMA na poziomie CBA (Certificate in Business Accounting) z modułów BA1, BA3 oraz BA4.

Studenci po ukończeniu kierunku Global Finance and Accounting będą mieć niezbędną wiedzę do uzyskania tytułu Chartered Financial Analyst oraz wiedzy niezbędnej do certyfikacji ACCA i CIMA.

  • Accounting and Corporate Finance
  • Banking, Financial Markets and Insurance