Kierunek Inżynieria Organizacji i Zarządzania,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Kierunek Inżynieria Organizacji i Zarządzania  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA KIERUNKU

Kierunek realizowany we współpracy dwóch katedr, otwiera przed studentami możliwość wyboru dwóch specjalności, ukierunkowanych ściśle na praktyczne aspekty zarządzania i praktyczny wymiar organizacji. Poza kanonem wiedzy niezbędnej przyszłemu menedżerowi, studia kładą szczególny nacisk na znaczenie efektywności działań zarządczych i rozwojowych w organizacjach o różnym charakterze. Zajęcia mają charakter teoretyczno-warsztatowy, zagadnienia teoretyczno-metodyczne wykorzystywane są w pracach warsztatowych realizowanych zespołowo i indywidualnie.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Analizy i gry strategiczne
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu organizacji
Inżynieria produkcji
Inżynieria procesów informacyjnych
Rozwój zasobów ludzkich
Strategie rozwoju organizacji
Technologie informatyczne w zarządzaniu
Zarządzanie projektami

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCZCE KIERUNKU

  • interdyscyplinarny charakter przedstawianych zagadnień z zakresu zarządzania organizacjami,
  • systemowe i kompleksowe podejście do realizowanych zagadnień,
  • specjalności pozwalające rozwijać różne zainteresowania związane ze współczesnymi wyzwaniami w zarządzaniu organizacjami,
  • kompetencje w zakresie wykorzystywania różnych koncepcji i metod niezbędnych w zarządzaniu współczesnymi organizacjami.

Absolwent posiada wiedzę i zdolności to koordynowania i integrowania funkcjonowania organizacji w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Potrafi zastosować systemowe spojrzenie na działalność całej organizacji, jak również poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Miejsca pracy absolwentów:

  • w firmach sektora MŚP,
  • w korporacjach globalnych i międzynarodowych
  • w firmach konsultingowych,
  • w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
  • w jednostkach administracji publicznej.