Kierunek Rachunkowość i Controlling,
niestacjonarne, II stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Rachunkowość i Controlling  
Forma niestacjonarne
Stopnie II stopień
Język polski

SPECYFIKA KIERUNKU

Unikatowy w skali kraju kierunek łączy problematykę rachunkowości i controllingu w celu ich wykorzystania dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwami. System rachunkowości przedsiębiorstwa dostarcza bowiem informacji niezbędnych z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem. Controlling zaś wspomaga kadry menedżerskie z punktu widzenia racjonalności i efektywności procesu decyzyjnego. Kierunek dostarcza pogłębionej wiedzy oraz kształtuje praktyczne umiejętności odnoszące się do wykorzystania rachunkowości, controllingu i finansów, jak również metod ilościowych w procesie podejmowania decyzji zarządczych. Rodzi to także potrzebę znajomości zagadnień związanych z nowoczesnymi koncepcjami i metodami zarządzania.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Controlling i finanse przedsiębiorstw

Język obcy w rachunkowości, controllingu i finansach

Rachunkowość finansowa

Rachunek kosztów
w zarządzaniu

Zarządzanie grupami kapitałowymi

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE KIERUNKU

Kierunek wyróżnia:

  • akredytacja przez ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)
  • certyfikat “Studia z Przyszłością” oraz statuetka i certyfikat nadzwyczajny “Lider Jakości Kształcenia” przyznane kierunkowi w ramach Ogólnopolskiego Programu
  • Akredytacyjnego organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
  • możliwy udział w programie UEK & CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants)
  • nowy program nauczania języka angielskiego zorientowany na wykorzystanie języka w rachunkowości, controllingu i finansach

Absolwenci kierunku mogą pracować w szeroko pojętych zawodach księgowych, analitycznych oraz finansowych w szczególności w zawodach księgowego, analityka finansowego, controllera, doradcy finansowego.
Pracownicy działów controllingu, księgowości i finansów stanowią także zasadnicze kadry firm outsourcingowych, których w Krakowie jest szczególnie dużo, co sytuuje go w czołówce rankingu miast liderów światowego outsourcingu W Krakowie znajdują się bowiem rozbudowane centra usług takich firm, jak m.in.: BBH, Capgemini, Shell, IBM, Deloittle oraz RWE. Realizują one usługi księgowe, konsultingowe, auditing oraz controlling.