Speciality Corporate Finance & Accounting,
Full-time, Second cycle

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi  
Forma  stacjonarne
Stopnie II stopień
Język angielski

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Tu zdobędziesz wiedzę z podstaw rachunkowości oraz rachunkowości finansowej, rachunkowości międzynarodowej i zarządczej. Program studiów łączy przedmioty ekonomiczne (np. zarządzanie finansami przedsiębiorstw, zarządzanie ryzykiem, pozyskiwanie funduszy unijnych, inżynieria finansowa) i prawnicze.

  • Monetary Policy
  • Costs Account
  • Law in Finance
  • Mathematical Economics
  • Corporate Finance
  • Tax System
  • działy finansowo-księgowe różnych przedsiębiorstw
  • biura doradztwa finansowego
  • firmy konsultingowe
  • ekonomiczno-finansowe struktury instytucji międzynarodowych (np. OECD – ang. Organisation for Economic, Co-operation and Development = Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju)