Specjalizacja Hotelarstwo i Gastronomia,
stacjonarne, II stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Hotelarstwo i Gastronomia  
Forma  stacjonarne
Stopnie II stopień
Język polski

Podczas studiowania tej specjalizacji student uzyskuje pogłębioną wiadomości m.in. na temat: zarządzania strategicznego, finansów i rachunkowości zarządczej, marketingu, planowania i prognozowania, BHP i ergonomii, polityki personalnej oraz technik komunikacji w turystyce. Dzięki zdobytej wiedzy i nabytym umiejętnościom absolwent będzie mógł zarządzać przedsiębiorstwem turystycznym, kierować zespołami ludzkimi, prowadzić badania rynku, przewidywać popyt, dokonywać oceny konkurencji, podejmować decyzje strategiczne oraz kreatywnie rozwiązywać problemy.

  • Biznes plan firm hotelarskich i gastronomicznych
  • Zarządzanie personelem w hotelarstwie i gastronomiczni
  • Strategie marketingowe międzynarodowych sieci hotelowych
  • Badania zadowolenia i lojalności klientów w hotelarstwie
  • Agroturystyka
  • Usługi SPA&Wellness w hotelarstwie
  • na stanowiskach kierowniczych w sektorze komercyjnym hotelarstwa (sieci i systemy hotelowe, duże obiekty hotelarskie, renomowane ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe itp.)
  • na stanowiskach kierowniczych w sektorze komercyjnym gastronomii (sieci restauracji, barów itp.)
  • jako organizator i szkoleniowiec w branży hotelarskiej i gastronomicznej
  • prowadzenie własnej działalności hotelarskiej lub gastronomicznej zgodnie z międzynarodowymi standardami