Specjalność Accounting and Corporate Finance,
niestacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Accounting and Corporate Finance  
Forma niestacjonarne
Stopnie I stopień
Język angielski
Language English
Form Part-time
Cycles First cycle

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

Zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności dla każdego pracownika podmiotu gospodarczego w zakresie wykorzystania szeroko rozumianej rachunkowości finansowej i zarządczej. Uzyskają wiedzę o ekonomicznych, zarządczych, finansowych i prawnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej różnych jednostek. Posiądą szerokie umiejętności począwszy od pomiaru i dokumentowania operacji gospodarczych poprzez ich ewidencję, sporządzanie sprawozdań finansowych i ich badanie. Zdobywana wiedza i umiejętności obejmują także zagadnienia rachunkowości zarządczej, controllingu, nowoczesnych systemów rachunku kosztów, pomiaru dokonań przedsiębiorstw i instytucji, komputerowego wspomagania rachunkowości oraz analizy sytuacji finansowej podmiotu, będącej bazą do podejmowania decyzji dotyczących przyszłości.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Introduction to management and cost accounting
Separate Financial Reporitng
Bank and Insurance Accounting
Sustainability reporting

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE SPECJALNOŚCI

Program specjalności dostosowany do certyfikacji ACCA i CIMA. Na studiach 1. stopnia kierunek realizuje przedmioty przygotowujące do certyfikacji ACCA takie jak: Accounting, Financial Accounting, Basic Law, Trade Law, Introduction to Management and Cost Accounting oraz Basics of Management with Elements of Business Ethics. Na studiach 1. stopnia specjalność Accounting and Corporate Finance przygotowuje do certyfikacji CIMA na poziomie CBA (Certificate in Business Accounting) z modułów BA1, BA3 oraz BA4.

Absolwenci specjalności Accounting and Corporate Finance mają możliwość zdobycia interesującej pracy we wszystkich jednostkach gospodarczych, bez względu na rodzaj działalności czy formę prawną. Mogą podjąć zatrudnienie nie tylko w biurach rachunkowych, centrach finansowych, firmach audytorskich ale również w różnego rodzaju instytucjach o charakterze kontrolnym. Uzyskana wiedza pozwoli również na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, lub świadczenie usług doradczych i konsultingowych. Połączenie wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej predestynuje naszych absolwentów także do objęcia stanowisk dyrektora zarządzającego, dyrektora finansowego, specjalisty z zakresu rachunkowości zarządczej lub controllingu.