Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Specjalność Analityka Instytucji Finansowych i Ubezpieczeniowych,
niestacjonarne, II stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Analityka Instytucji Finansowych i Ubezpieczeniowych  
Forma niestacjonarne
Stopnie II stopień
Język polski

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

Specjalność umożliwia zapoznanie się z funkcjonowaniem banków i innych instytucji finansowych (np. funduszy inwestycyjnych), a także instytucji ubezpieczeniowych wykorzystując znajomość metod ilościowych i narzędzi informatycznych wspomagających podejmowanie decyzji finansowych.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Instytucje ubezpieczeniowe
Metody aktuarialne
Analiza finansowa banków i instytucji ubezpieczeniowych

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE SPECJALNOŚCI

Duża liczba przedmiotów do wyboru pozwala na zindywidualizowanie ścieżki kształcenia.
Studenci mają możliwość wyboru języka (polskiego lub angielskiego), w którym prowadzone są wybrane przedmioty.

Absolwent kierunku posiada kwalifikacje oraz wiedzę na temat zjawisk społeczno-gospodarczych z zakresu finansów i ubezpieczeń.

Miejsca pracy absolwentów:

  • banki i instytucje sektora finansów (działy analiz i prognoz),
  • fundusze inwestycyjne, towarzystwa emerytalne,
  • instytucje i firmy ubezpieczeniowe,
  • instytucje administracji państwowej i samorządowej (analityk finansowy).