Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Specjalność Analityka Makroekonomiczna,
stacjonarne, II stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Analityka Makroekonomiczna  
Forma  stacjonarne
Stopnie II stopień
Język polski

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

Specjalność ta umożliwia uzyskanie pogłębionej wiedzy z zakresu analizy makroekonomicznej, teorii wzrostu gospodarczego, rynków zagranicznych i finansów międzynarodowych wykorzystując znajomość metod ilościowych i narzędzi informatycznych wspomagających podejmowanie decyzji gospodarczych.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Metody analizy rynków zagranicznych
Finanse międzynarodowe
Teoria wzrostu gospodarczego
Modele i prognozy demograficzne

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE SPECJALNOŚCI

Duża liczba przedmiotów do wyboru pozwala na zindywidualizowanie ścieżki kształcenia.
Ponadto studenci mają możliwość wyboru języka (polskiego lub angielskiego), w którym prowadzone są wybrane przedmioty.

Absolwent kierunku posiada kwalifikacje oraz wiedzę na temat zjawisk społeczno-gospodarczych z zakresu makroekonomii.

Miejsca pracy absolwentów:

  • instytucje administracji państwowej i samorządowej,
  • banki i instytucje sektora finansów (działy analiz i prognoz),
  • fundusze inwestycyjne.