Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Specjalność Analityka Mikroekonomiczna,
stacjonarne, II stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Analityka Mikroekonomiczna  
Forma  stacjonarne
Stopnie II stopień
Język polski

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

Specjalność umożliwia pogłębienie wiedzy w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw, modelowania i prognozowania produkcji, kosztów oraz innych wielkości ekonomicznych, wykorzystując znajomość metod ilościowych i narzędzi informatycznych wspomagających podejmowanie decyzji gospodarczych.

WYBRANE KIERUNKI

Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Statystyka społeczna
Ekonometria wahań aktywności gospodarczej

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE SPECJALNOŚCI

Duża liczba przedmiotów do wyboru pozwala na zindywidualizowanie ścieżki kształcenia.
Ponadto studenci mają możliwość wyboru języka (polskiego lub angielskiego), w którym prowadzone są wybrane przedmioty.

Absolwent kierunku posiada kwalifikacje oraz wiedzę na temat zjawisk społeczno-gospodarczych z zakresu mikroekonomii.

Miejsca pracy absolwentów:

  • ośrodki przetwarzania i analizy danych.
  • firmy konsultingowe,
  • administracja samorządowa i centralna,
  • przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe (działy analiz i prognoz).