Specjalność Analityka Procesów Przestrzennych,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Analityka procesów przestrzennych  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do samodzielnego wykonywania analiz społeczno-ekonomiczno-przestrzennych miast oraz obszarów metropolitalnych.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Narzędzia informatyczne analizy danych
Komputerowe projektowanie przestrzeni
Geomarketing
Realizacja projektów badawczych
Systemy informacji przestrzennej (GIS)
Turystyka miejska
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE SPECJALNOŚCI

• Kładziemy nacisk zarówno na umiejętność gromadzenia danych istniejących, ale także samodzielne pozyskiwanie danych i informacji źródłowych.

• Uczymy, jak wykorzystywać nowoczesne narzędzia informatyczne do gromadzenia i analizowania danych, a także prezentacji uzyskanych wyników pracy.

Gdzie można znaleźć pracę:

  • biura urbanistyczno-planistyczne,
  • instytucje badawcze,
  • instytucje otoczenia biznesu,
  • miejskie jednostki organizacyjne.