Specjalność Audyt Wewnętrzny i Controlling Zarządczy,
stacjonarne I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Audyt Wewnętrzny i Kontroling Zarządczy  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

Specjalność przeznaczona jest dla przyszłych menedżerów i specjalistów pracujących we wszystkich podmiotach prowadzących działalność społeczną i gospodarczą. Podczas studiów przekazuje się wiedzę dotyczącą funkcji kontrolnej i doradczej audytu oraz controllingu zarządczego, jako instrumentów doskonalenia organizacji, które zmierzają do poprawy pozycji konkurencyjnej oraz wzrostu wartości przedsiębiorstwa.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Audyt finansowy
Audyt strategiczny
Audyt struktury organizacyjnej
Audyt technologiczny
Controlling zarządczy

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE SPECJALNOŚCI

Zwraca się szczególną uwagę na rozwiązywanie problemów praktycznych w zakresie audytu strategicznego, operacyjnego, struktury organizacyjnej, personalnego, marketingowego i finansowego w celu wszechstronnego optymalizowania procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa, które skutkują poprawą wyników ekonomiczno-finansowych.

Absolwent specjalności posiada kompetencje w zakresie realizowania audytów w organizacji oraz projektowania i wykorzystywania systemu controllingu w doskonaleniu jej funkcjonowania.

Miejsca pracy absolwentów:

  • w firmach sektora MŚP,
  • w korporacjach globalnych i międzynarodowych
  • w firmach konsultingowych,
  • w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
  • w jednostkach administracji publicznej.