Specjalność Banking, Financial Markets and Insurance,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Banking, Financial Markets and Insurance  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język angielski
Language English
Form Full-time
Cycles First cycle

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

Studenci zdobędą również wszechstronną wiedzę z zakresu funkcjonowania rynków finansowych oraz analizy instrumentów finansowych.

WYBRANE PRZEDMIOTY

FinTech companies, new technologies in banking and digital security
Risk management in banking

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE SPECJALNOŚCI

Studenci biorący udział w programie dostosowanym do certyfikacji CFA zdobędą informacje i umiejętności uznawane na całym świecie za niezbędne do właściwego wykonywania zawodów związanych z branżą inwestycyjną. Poprzez przyswojenie wiedzy z Programu CFA oraz Kodeksu Etycznego, przyszli analitycy finansowi zyskają mocne podstawy przygotowujące ich do członkostwa w jednej z największych i najbardziej prestiżowych organizacji zawodowych – CFA Institute. Na studiach 1. stopnia specjalność Banking, financial markets and insurance jest dostosowana do wymogów akredytacji CFA Level 1.

Absolwenci specjalności Banking, Financial Markets and Insurance mają cenione na rynku umiejętności zarządzania portfelem inwestycyjnym, wraz z oceną różnego rodzaju ryzyka finansowego, posiadają również umiejętność sporządzania analiz ekonomicznych oraz wyceny spółek. Mocną stroną absolwentów jest umiejętność posługiwania się metodami ilościowymi w prowadzonych analizach. Absolwenci posiądą informacje i umiejętności uznawane na całym świecie za niezbędne do właściwego wykonywania zawodów związanych z branżą inwestycyjną.