Specjalność Bankowość inwestycyjna, korporacyjna i cyfrowa
niestacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Bankowość inwestycyjna, korporacyjna i cyfrowa  
Forma niestacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

Studia na specjalności przygotowują do pracy w bankach i innych instytucjach finansowych. Celem specjalności jest zapoznanie studentów z rolą pełnioną przez banki w gospodarce rynkowej oraz z zagadnieniami związanymi z efektywnością, ryzykiem i bezpieczeństwem systemu bankowego. W trakcie studiów można również zdobyć podstawową wiedzę z zakresu finansów cyfrowych, czyli dotyczącą zasad funkcjonowania przedsiębiorstw sektora FinTech, sztucznej inteligencji, a także innowacyjnych modeli biznesowych.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Firmy FinTech i nowe technologie w bankowości
Instrumenty dłużne i pochodne
Metody obliczeniowe w finansach
Międzynarodowe rynki finansowe: aspekty ekonomiczne i regulacyjne
Zachowania etyczne i standardy profesjonalne w bankowości i finansach
Zarządzanie inwestycjami
Zarządzanie ryzykiem bankowym

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE SPECJALNOŚCI

Prowadzimy akademie lub specjalne programy z praktykami dostępne dla uczestników specjalności, m.in.: Akademię Nowoczesne Zarządzanie Biznesem (ze Związkiem Banków Polskich), akademię o ryzyku (w ramach programu Santander Universidades), Euroclear Bank Academy (we współpracy z Euroclear Bank).

Program specjalności przygotowuje też studentów do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca 3E (ECB-3E) – międzynarodowy certyfikat wydawany przez European Banking & Financial Services Training Association. Certyfikat ECB jest nie tylko potwierdzeniem wiedzy i umiejętności z zakresu bankowości i rynku finansowego, ale daje również możliwość ubiegania się o stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego (po odbyciu dwuletniego stażu pracy w sektorze finansowym).

Studenci mają możliwość zapisania się do Koła Naukowego Bankowości.

Wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte w trakcie studiów na specjalności Bankowość są istotnym atutem absolwentów na rynku pracy. Absolwenci specjalności posiadają poszerzoną wiedzę z zakresu działalności różnych rodzajów banków, zarówno uniwersalnych, jak i specjalistycznych (bankowość prywatna, inwestycyjna, spółdzielcza, bancassurance) na rynku polskim i globalnym. Absolwenci w zaawansowanym stopniu znają i rozumieją regulacje i mechanizmy funkcjonowania banków w warunkach ryzyka. Absolwenci mają wiedzę na temat aktualnych trendów na rynku innowacji finansowych, w szczególności związanymi z działalnością neobanków i firm fintechowych oraz kwestiami cyberbezpieczeństwa – jednego z najistotniejszych wyzwań, przed którymi współcześnie stoją podmioty finansowe.

Gdzie można znaleźć pracę:

• banki,
• przedsiębiorstwa typu fintech,
• firmy pośrednictwa finansowego,
• firmy konsultingowe,
• fundusze inwestycyjne,
• instytucje ubezpieczeniowe,
• instytucje regulacyjne.