Specjalność Biznes i Współpraca na Rynku Europejskim,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Biznes i Współpraca na Rynku Europejskim  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

Unikatowa w skali kraju specjalność, której celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności oraz wykształcenie kompetencji w zakresie zarządzania firmą działającą w otoczeniu międzynarodowym i wielokulturowym. Absolwent tej specjalności będzie potrafił prowadzić rachunkowość międzynarodową i zarządzać zasobami ludzkimi w środowisku międzynarodowym. Wymiar praktyczny specjalności pozwala nabyć umiejętności w zakresie administracyjnych i prawnych aspektów realizacji projektów, technik komunikacji w organizacjach gospodarczych, budowania marki i strategii firmy na rynku europejskim.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Marketing międzynarodowy
Rachunkowość międzynarodowa
Podstawy zarządzania w biznesie międzynarodowym
Zarządzanie projektem europejskim
Etykieta w biznesie
Techniki negocjacji w otoczeniu wielokulturowym

Gdzie znajdziesz pracę?

  • korporacje międzynarodowe
  •  przedsiębiorstwa krajowe i europejskie funkcjonujące na rynkach międzynarodowych
  •  firmy konsultingowe
  • instytucje uczestniczące w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu funduszy unijnych