Specjalność Business Logistics,
stacjonarne II stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Business Logistics  
Forma  stacjonarne
Stopnie II stopień

3- semestralne studia magisterskie przygotowane specjalnie dla absolwentów studiów inżynierskich. Specjalność prowadzona w języku angielskim, pozwala pogłębić wiedzę głównie z obszaru logistyki zaopatrzenia i dystrybucji. Program studiów opracowany został w taki sposób, by absolwenci specjalności posiadali kompetencje niezbędne do pracy w środowisku międzynarodowym w tym również na stanowiskach managerskich.

 • Supply Chain Management
 • International Logistics Projects Management
 • Purchasing and Procurement Management
 • Conflict Management and Trust in Supply Chain
 • E-commerce Logistics
 • w działach logistycznych wszelkich typów przedsiębiorstw krajowych jak i międzynarodowych
 • w działach produkcji przy planowaniu zaopatrzenia surowcowego i zarządzaniu zapasami wyrobów gotowych
 • w przedsiębiorstwach spedycyjnotransportowych
 • centrach usług logistycznych
 • logistycznych centrach dystrybucji
 • firmach doradczych