Specjalność Controlling,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Controlling  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

Specjalność wyposaża absolwentów w najbardziej aktualną wiedzę z zakresu controllingu, rachunkowości, finansów oraz zarządzania przedsiębiorstwem. Kształtuje praktyczne umiejętności absolwenta we wszechstronnym wykorzystaniu narzędzi controllingu, finansów i zarządzania. Doskonali absolwenta w obszarze informatyki stosowanej, zwłaszcza w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych w controllingu.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Analiza i diagnostyka ekonomiczna
Narzędzia informatyczne w controllingu
Rachunkowość zarządcza
Zarządzanie kapitałami przedsiębiorstwa

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE SPECJALNOŚCI

Raport Goldman Recruitment Salary Survey 2020 wskazuje, że przeciętne wynagrodzenie brutto specjalisty ds. controllingu kształtuje się w przedziale 9300-11000 zł, zaś kontrolera finansowego w przedziale 14000-17500 zł.

Studia przygotowują do objęcia samodzielnych stanowisk w ramach działów controllingu, rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami różnych jednostek prowadzących działalność gospodarczą, a także jednostek sfery budżetowej i jednostek samorządowych. Specjalność wyposaża także absolwenta w wiedzę ułatwiającą prowadzenie własnej działalności gospodarczej.