Specjalność Controlling,
stacjonarne, II stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Controlling  
Forma  stacjonarne
Stopnie II stopień
Język polski

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

Specjalność, oprócz fundamentalnej pogłębionej wiedzy z zakresu controllingu, finansów i zarządzania, która jest przekazywania w ramach przedmiotów kierunkowych, wyposaża absolwentów w pogłębioną wiedzę z zakresu możliwych zastosowań controllingu, odnoszącą się przede wszystkim do wykorzystania różnych rodzajów controllingu funkcyjnego dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwami. Dostarcza także wiedzy w zakresie możliwości wykorzystania systemów Business Intelligence.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Controlling finansowy

Controlling logistyki

Controlling marketingu i sprzedaży

Controlling personalny

Controlling projektów i inwestycji

Controlling wartości

Eco-controlling

System controllingu i Business Intelligence

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE SPECJALNOŚCI

Raport Goldman Recruitment Salary Survey 2020 wskazuje, że przeciętne wynagrodzenie brutto specjalisty ds. controllingu kształtuje się w przedziale 9300-11000 zł, zaś kontrolera finansowego w przedziale 14000-17500 zł.

Studia przygotowują do objęcia zarówno stanowisk menedżerskich, jak i innych samodzielnych stanowisk w ramach działów controllingu, rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami różnych przedsiębiorstw – w tym także instytucji finansowych, jak również jednostek sfery budżetowej i samorządowej.