Specjalność Corporate Finance & Accounting,
niestacjonarne, I stopień

Cracow University of Economics

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Tu zdobędziesz wiedzę z podstaw rachunkowości oraz rachunkowości finansowej, rachunkowości międzynarodowej i zarządczej. Program studiów łączy przedmioty ekonomiczne (np. zarządzanie finansami przedsiębiorstw, zarządzanie ryzykiem, pozyskiwanie funduszy unijnych, inżynieria finansowa) i prawnicze.

WYBRANE PRZEDMIOTY

EU Funds
General Equilibrium Theory
Global Banking
International Finance II
Research Project

Absolwent posiada wiedzę niezbędną dla ekonomistów mających wykonywać zawód związany z rachunkowością, finansami przedsiębiorstw, bądź funkcjonowaniem instytucji rynku finansowego w środowisku międzynarodowym.

Gdzie można znaleźć pracę:

• działy finansowo-księgowe różnych przedsiębiorstw,
• biura doradztwa finansowego,
• firmy konsultingowe,
• ekonomiczno-finansowe struktury instytucji międzynarodowych (np. OECD – ang. Organisation for Economic, Co-operation and Development = Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju).

Specjalność Corporate Finance & Accounting  
Forma niestacjonarne
Stopnie I stopień
Język angielski