Specjalność Corporate Finance and Analytics
niestacjonarne, II stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Specjalność Corporate Finance and Analytics  
Forma niestacjonarne
Stopnie II stopień
Język angielski
Language English

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

Celem specjalności jest przekazanie wiedzy z zakresu rynków finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem empirycznych metod stosowanych w analizach na rynkach finansowych, oraz praktyczne umiejętności pozyskiwania przetwarzania danych finansowych.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Empirical Advanced Corporate Finance
Advanced Business Valuation
Methods of Company Analysis
Advanced Fixed Income Securities
Alternative Investments – Economic and Behavioural Aspects

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE SPECJALNOŚCI

Specjalność Corporate Finance and Analytics jest dostosowana do wymogów akredytacji CFA Level 2 i Level 3.

Absolwenci specjalności Corporate Finance and Analytics, zdobędą informacje i umiejętności uznawane na całym świecie za niezbędne do właściwego wykonywania zawodów związanych z branżą inwestycyjną. Specjalność przygotowuje do pracy w charakterze doradców inwestycyjnych i analityków finansowych.

Potencjalne miejsca pracy:
• instytucje finansowe i firmy inwestycyjne (banki, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne oraz towarzystwa ubezpieczeniowe),
• domy maklerskie,
• fundusze PE/VC,
• family offices,
• podmioty zarządzające portfelami przedsiębiorstw,
• firmy konsultingowe zarządy firm/działy controllingu