Specjalność Doradztwo Biznesowe,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Doradztwo Biznesowe  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

Na tej specjalności zdobędziesz zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętność jej wykorzystywania w podejmowaniu decyzji gospodarczych. Poznasz programy statystyczne i symulacyjne wykorzystywane w obszarze finansów i analiz rynkowych, będziesz aktywnie uczestniczył w zespołach zadaniowych, pełniąc w nich różne funkcje.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Badania rynkowe
Behawioralne aspekty decyzji ekonomicznych
Decyzje inwestycyjne na rynkach finansowych
Doradztwo transakcyjne
Planowanie biznesowe
Symulacyjna gra decyzyjna
Wycena wartości przedsiębiorstwa
Zarządzanie ryzykiem w działalności gospodarczej

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE SPECJALNOŚCI

Zajęcia laboratoryjne są również prowadzone z wykorzystywaniem oprogramowania do zarządzania instrumentami finansowymi, które pozwalają poznać metody zarządzania ryzykiem finansowym w firmie. Oprogramowanie to umożliwia przeprowadzanie symulacji handlu opcjami w celu zabezpieczenia przed ryzykiem np. kursu wymiany walut, stopy procentowej, zmiany cen surowców. Dzięki zastosowanym metodom dydaktycznym absolwenci specjalności posiądą również zaawansowane umiejętności miękkie, jak radzenie sobie ze stresem.

Specjalność powstała w ramach projektu Powr.03.05.00-00-Z217/18 pod tytułem “Zintegrowany Program Rozwoju UEK”.

Absolwenci będą posiadali zaawansowane umiejętności z zakresu:

• posługiwania się programami statystycznymi i symulacyjnymi w obszarze finansów i analiz rynkowych,
• przygotowywania opracowań planistycznych i strategicznych,
• aktywnego uczestnictwa i pracy w zespołach zadaniowych oraz pełnienia różnych funkcji w zespołach,
• integracji wiedzy z zakresu finansowych i psychologicznych miar ryzyka.

Gdzie można znaleźć pracę:

• instytucje finansowe,
• domy maklerskie,
• fundusze inwestycyjne,
• firmy konsultingowe.