Specjalność Doradztwo Podatkowe,
niestacjonarne, II stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Doradztwo Podatkowe  
Forma niestacjonarne
Stopnie II stopień
Język polski

Studia na tej specjalności pozwolą Ci połączyć wiedzę ekonomiczną z prawniczą. Program studiów na UEK przygotowuje do zdawania egzaminów państwowych niezbędnych w wykonywaniu pracy doradcy podatkowego. W ramach studiów z Doradztwa podatkowego można wybrać liczne wykłady z finansów, rachunkowości i prawa.

  • Materialne prawo podatkowe
  • Ordynacja podatkowa
  • Prawo administracyjne
  • Administracja podatkowa i kontrola skarbowa
  • Postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji
  • Prawo karne skarbowe
  • działy doradztwa podatkowego w firmach audytorskich, konsultingowych i doradczych
  • kancelarie doradztwa podatkowego
  • własna działalność gospodarcza