Specjalność Doradztwo Podatkowe,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Doradztwo Podatkowe  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

Studia na tej specjalności pozwolą Ci połączyć wiedzę ekonomiczną z prawniczą. Program studiów na UEK przygotowuje do zdawania egzaminów państwowych niezbędnych w wykonywaniu pracy doradcy podatkowego. W ramach studiów z Doradztwa podatkowego można wybrać liczne wykłady z finansów, rachunkowości i prawa.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Administracja podatkowa i kontrola skarbowa
Materialne prawo podatkowe (Ordynacja podatkowa, cz. I)
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
Procedura podatkowa (Ordynacja podatkowa, cz. II)
Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa
Rachunkowość podatkowa

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE SPECJALNOŚCI

Ukończenie specjalności doradztwo podatkowe na kierunku Finanse i Rachunkowość w ramach I i II stopnia studiów łącznie gwarantuje uzyskanie zwolnienia z części pisemnej egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.

Absolwent specjalności zdobędzie szczególne kwalifikacje, wyróżniające go od absolwentów innych specjalności uczelni ekonomicznych tym, że oprócz wykształcenia ekonomicznego zdobędzie gruntowną wiedzę prawniczą z zakresu prawa podatkowego, wzbogaconą o związane z nią specjalistyczne zagadnienia finansowe i rachunkowe. Będzie nie tylko ekonomistą, ale także specjalistą umiejącym interpretować przepisy prawa podatkowego i stosować je w praktyce.

Gdzie można znaleźć pracę:

• własna kancelaria doradztwa podatkowego
• międzynarodowe firmy doradztwa podatkowego,
• kancelarie prawne prowadzące sprawy podatkowe,
• kancelarie biegłych rewidentów,
• administracja podatkowa (Izby Skarbowe, Urzędy Skarbowe, Biura Krajowej Informacji Podatkowej itp.),
• biura rachunkowe,
• działy księgowości i audytu krajowych i międzynarodowych firm,
• własna działalność gospodarcza.