Specjalność Ekonomia Biznesu Międzynarodowego,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Ekonomia Biznesu Międzynarodowego  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

Unikatowa w skali kraju specjalność, na której studenci wykształcają zdolność rozumienia i rozwiązywania problemów biznesowych w kontekście międzynarodowym. Zdobyte umiejętności umożliwią sprawne działanie w międzynarodowych przedsiębiorstwach czy w sektorze publicznym. Program kształcenia przewiduje zapoznanie studentów z problematyką prowadzenia działalności gospodarczej w zróżnicowanych gospodarczo i politycznie obszarach, z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych, prawnych oraz kulturowych.

WYBRANE PRZEDMIOTY

E-biznes
Ekonomia menadżerska
Europejska polityka spójności
Finanse w biznesie międzynarodowym
Internacjonalizacja przedsiębiorstwa
Międzynarodowe badania marketingowe
Negocjacje w biznesie międzynarodowym
Podstawy biznesu międzynarodowego
Zarządzanie zasobami ludzkimi

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE SPECJALNOŚCI

• możliwość poszerzania swoich zainteresowań poprzez zaangażowanie w działalność trzech kół naukowych: Koło Naukowe Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych (najstarsze aktywnie działające KN w UEK), Koło Naukowe Ekonomii Biznesu Międzynarodowego i Koło Naukowe Wyzwań Zielonego Ładu
• oferujemy indywidualne seminaria
• prace naszych seminarzystów były wielokrotnie nagradzane w ogólnopolskich konkursach na najlepsze pace dyplomowe
• kładziemy duży nacisk na umiędzynarodowienie studentów (wyjazdy do zagranicznych partnerskich uczelni jak Wismar, Bańska-Bystrzyca)
• organizujemy wykłady gościnne prowadzone przez specjalistów praktyków (np. ambasadorowie, europosłowie, dyrektorzy departamentów Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Rozwoju (Gospodarki);
• oferujemy atrakcyjne praktyki dla studentów (ambasady RP, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Rozwoju, instytucje UE);
• przedmioty prowadzone są przez specjalistów praktyków, w naszym zespole posiadamy:
– wieloletniego wysokiego rangą dyplomatę (minister pełnomocny), z prawie 10-letnim doświadczeniem w kierowaniu wydziałem ambasady,
– Dyrektora Krakowskiej Szkoły Biznesu,
– Extraordinary Associate Professor w North-West University Business School w Republice Południowej Afryki,
– Przewodniczącego Rady Miejskiej,
• prowadzący doświadczeni we współpracy z biznesem i sektorem społecznym (NGO), prowadzeniu międzynarodowych projektów edukacyjnych i prowadzeniu wykładów w kilkudziesięciu krajach świata

Absolwenci specjalności „Ekonomia biznesu międzynarodowego” otrzymują tytuł magistra ekonomii w zakresie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, tzn. ekonomisty wyspecjalizowanego w tematyce globalnych, międzynarodowych i regionalnych problemów gospodarki światowej. Obok wiedzy merytorycznej dobrze znają dwa języki obce.

Ukończenie studiów na wymienionej specjalności daje możliwość pracy zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Nasi absolwenci niemal natychmiast po ukończeniu studiów zdobywają atrakcyjne miejsca pracy. Dzięki „miękkim” kompetencjom uzyskiwanym w trakcie studiów w ramach naszej specjalności mają szansę na relatywnie szybki awans oraz piastowanie ważnych stanowisk w: przedsiębiorstwach i korporacjach działających na rynkach zagranicznych, administracji państwowej, instytucjach unijnych i dyplomacji RP. Wielu z nich kontynuuje naukę w ramach studiów III stopnia. Niektórzy są też cenionymi naukowcami w uczelniach polskich i zagranicznych.