Specjalność Euroazja – Polityka i Gospodarka,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Euroazja – Polityka i Gospodarka  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

Azja jest obecnie centrum gospodarczym świata i najszybciej rozwijającym się kontynentem. Na specjalności kształceni są specjaliści w zakresie stosunków międzynarodowych na kontynencie azjatyckim, ze szczególnym uwzględnieniem Azji Północno-Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Studenci poznają zagadnienia związane z procesami politycznymi, gospodarczymi i społecznymi i ich wzajemnym wpływem na siebie. W ramach specjalności istnieje również możliwość nauki języka chińskiego.

Przykładowe tematy prac licencjackich: „Organizacja igrzysk olimpijskich jako sposób budowania wizerunku kraju na arenie międzynarodowej na przykładzie Letnich Igrzysk Olimpijskich w Pekinie oraz „Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi”; „Sytuacja mniejszości kurdyjskiej w Iraku w okresie rządów Saddama Husajna”; „Służby specjalne Izraela”.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Azja Południowo-Wschodnia w stosunkach międzynarodowych
Bliski i Środkowy Wschód w relacjach międzynarodowych
Konflikty polityczne i militarne we współczesnym świecie
Polityczne aspekty globalizacji
Rola organizacji pozarządowych w stosunkach międzynarodowych
System ekonomiczny Rosji
Systemy polityczne Europy Wschodniej
Teoretyczne i praktyczne aspekty komunikowania politycznego
Współzależności gospodarcze krajów azjatyckich

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE SPECJALNOŚCI

W ramach specjalności studenci mogą wybierać i odbywać praktyki zawodowe m.in. w:

•  administracji publicznej,
•  ambasadach i konsulatach,
•  przedsiębiorstwach obecnych na rynkach wschodnich,
•  organizacjach pozarządowych,
•  think-tankach.

Studenci mogą korzystać z wyjazdów zagranicznych np. w ramach wymiany Erasmus+, a także brać udział w konferencjach naukowych, krajowych i międzynarodowych oraz publikować swoje teksty w postaci artykułów i rozdziałów w monografiach.

Studenci mogą również realizować swoją aktywność w kołach naukowych, które afiliowane są przy Katedrze Studiów Politycznych: Koło Nauk Politycznych „Homo Politicus” i Azjatyckie Koło Naukowe.

Perspektywy zatrudnienia po studiach to m.in.:

• Biura Handlu Zagranicznego,
• organizacje pozarządowe,
• placówki dyplomatyczne i konsularne,
• przedsiębiorstwa obecne na rynkach wschodnich,
• środki masowego przekazu,
• wschodnie firmy inwestujące w Polsce.