Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Specjalność Finanse i Zamówienia Publiczne,
niestacjonarne, II stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Finanse i Zamówienia Publiczne  
Forma niestacjonarne
Stopnie II stopień
Język polski

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

Specjalność służy wykształceniu osób posiadających bardzo szerokie kompetencje zawodowe i społeczne. Ich szczególnym walorem jest wysoka przydatność na rynku pracy nie tylko w obszarze administracji publicznej, ale też w szeroko pojętym sektorze prywatnym. Studia na tej specjalności wyposażają w wiedzę i umiejętności z zakresu finansów poszukiwane i pożądane we wszystkich sektorach gospodarki. Szczególnie mocną stroną zajęć na tej specjalności jest duża liczba ćwiczeń i warsztatów praktycznych, które
w oczywisty sposób są bardzo pomocne w dalszej pracy zawodowej. Istotny jest także fakt prowadzenia zajęć przez specjalistów przedstawiających wnikliwie – a co warte podkreślenia, także przystępnie – zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty zagadnień objętych specjalnością.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Gospodarowanie środkami europejskimi
Partnerstwo publiczno-prywatne
Prawo finansowe UE
Prawo karno-skarbowe
Rynek papierów wartościowych

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE SPECJALNOŚCI

Specjalność o dużym wymiarze praktycznym, dotykająca m.in. zagadnień podatkowych, finansowania zamówień publicznych oraz kwestii związanych z giełdą i prawem handlowym.

Po skończeniu specjalności absolwent posiada rozległą wiedzę m.in. z zakresu podatków i finansowania zamówień publicznych. Zajęcia z praktykami sprawiają, że nabywa on szczególnie cennych w wielu sektorach umiejętności. Dlatego dobrym miejscem pracy dla niego będą jednostki finansowe różnych urzędów obsługujących organy administracji publicznej, m.in. ministerstwa, urzędy wojewódzkie, jednostki samorządu terytorialnego, spółki Skarbu Państwa, spółki komunalne, samorządowe jednostki organizacyjne (szpitale, muzea, placówki oświatowe), działy finansowe organizacji pozarządowych.