Specjalność Finanse Przedsiębiorstw,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Finanse Przedsiębiorstw  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

Tu poznasz i zrozumiesz zagadnienia z zakresu ekonomiki przedsiębiorstwa, racjonalnej gospodarki i strategii finansowo-ekonomicznej w typowych rodzajach działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Dowiesz się m.in., jak zarządzać działalnością przedsiębiorstwa za pomocą instrumentów finansowych, zdobędziesz umiejętność prowadzenia analiz działalności gospodarczej, prawa gospodarczego, finansów, a także poznasz działania jakie należy podejmować, aby uratować przedsiębiorstwo przed bankructwem.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Efektywność i finansowanie rozwoju przedsiębiorstw
Ekonomika i finansowanie ochrony środowiska
Etyka przedsiębiorczości
Planowanie finansowe, budżetowanie i controlling
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw w warunkach kryzysowych: Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw. Upadłość przedsiębiorstw
Zarządzanie ryzykiem: 1.Ryzyko w działalności gospodarczej 2.Komputerowe wspomaganie zarządzania ryzykiem – Exel VBA
Zarządzanie zasobami pracy

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z dziedziny zarządzania finansami przedsiębiorstwa, bez względu na formy organizacyjne, prawne i własnościowe firm. Po zdobyciu niezbędnego doświadczenia zawodowego mają otwartą drogę do objęcia stanowiska dyrektora finansowego firmy.

Gdzie można znaleźć pracę:

• przedsiębiorstwa o różnych formach organizacyjnych,
• instytucje otoczenia ekonomicznego przedsiębiorstw.