Specjalność Handel i Budowanie Relacji z Nabywcami,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Handel i Budowanie Relacji z Nabywcami  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

W ramach przedmiotów kierunkowych Studenci zapoznają się ze specyfiką handlu, poznają problematykę zarządzania sprzedażą na różnych rynkach, marketingu w handlu, specyfiki funkcjonowania różnych instytucji handlowych. Przedmioty specjalnościowe mają za zadanie pogłębienie wiedzy Studentów w zakresie skutecznego budowania relacji z nabywcami.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Merchandising i zarządzanie kategorią produktów
Obsługa klienta i tworzenie relacji z nabywcami
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w handlu

Absolwenci specjalności będą posiadać podstawowe umiejętności pozwalające na osiąganie sukcesów sprzedażowych. Pierwsza grupa umiejętności koncentruje się na wykorzystaniu nowoczesnych technik i technologii w zarządzaniu placówkami handlowymi i w procesach obsługi klienta, a druga – to umiejętności personalne służące nawiązywani kontaktów osobistych i wykształcaniu długofalowych postaw lojalności. Równie ważna jest możliwość uzyskania kompetencji społecznych – pozytywnej motywacji do wzbogacania wiedzy i osiągania sukcesów, komunikowania własnych poglądów w pracy i w zespole. Wykształcaniu tych praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych służą zajęcia z wykorzystaniem komputerów, studiów przypadków, symulacji procesów sprzedażowych oraz zajęcia prowadzone przez praktyków biznesu.

Absolwenci specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • w działach handlowych firm produkcyjnych i usługowych,
  • na stanowiskach merchandiserów, przedstawicieli producentów oraz handlu,
  • specjalność umożliwia samodzielne prowadzenie małych i średnich przedsiębiorstw handlowych (zarówno w formie stacjonarnej, jak i w Internecie).