Specjalność Handel Zagraniczny,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Handel Zagraniczny  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

Handel zagraniczny jest uznawany za elitarną i jedną z najczęściej wybieranych specjalności na naszej Uczelni. Głównym celem edukacyjnym realizowanym w trakcie studiów na tej specjalności jest wykształcenie specjalistów w dziedzinie wymiany handlowej, potrafiących wykorzystać posiadaną wiedzę i nabyte umiejętności w pracy zawodowej. Indywidualne podejście kadry naukowo-dydaktycznej do potrzeb studenta pozwala na łączenie studiów na tej specjalności z pogłębianiem wiedzy na innych kierunkach i uczelniach, także poza granicami naszego kraju, oraz pracą zawodową.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Analiza opłacalności przedsięwzięć biznesowych
Analiza rynków zagranicznych
Dokumentacja w handlu zagranicznym
e-Biznes międzynarodowy
Giełdy towarowe w gospodarce światowej
Międzynarodowy transport i spedycja
Procedury i instrumentu handlu zagranicznego
Negocjacje w handlu zagranicznym
Ubezpieczenie w obrocie międzynarodowym
Wspólna polityka handlowa UE
Zrównoważony rozwój w biznesie międzynarodowym

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE SPECJALNOŚCI

Specjalność jest jedną z najbardziej prestiżowych, rozpoznawalnych i cenionych przez pracodawców na rynku pracy,
• umożliwia nabycie umiejętności skutecznego i efektywnego
• rozwiązywania problemów oraz pracy w grupie,
• oferuje wiedzę, która pozwoli w przyszłości radzić sobie z niekonwencjonalnymi sytuacjami, pomysłami i procesami,
• rozwija aktywność studentów poprzez współpracę z Kołem Naukowym Handlu Zagranicznego,
• umożliwia studiowanie w zagranicznych uczelniach partnerskich w ramach programu Erasmus+ lub w ramach innych programów bilateralnych, np. w Japonii, USA.

W trakcie studiów na specjalności Handel zagraniczny nabędziesz przede wszystkim wiele praktycznych umiejętności w zakresie organizacji i prowadzenia handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie, będziesz przygotowany do realizacji indywidualnych i grupowych projektów oraz rozwiązywania problemów pojawiających się w międzynarodowej wymianie handlowej.

• Czym się będziesz zajmował w pracy?
– koordynacja działalności eksportowo-importowej,
– negocjacje międzynarodowe,
– obsługa transakcji zagranicznych,
– analiza rynków zagranicznych,
– promocja na rynkach zagranicznych,

• Gdzie znajdę pracę?
– korporacje międzynarodowe,
– polskie i zagraniczne firmy obecne na rynkach zagranicznych
– firmy konsultingowe,
– instytucje finansowe,
– organizacje międzynarodowe
– administracja państwowa i samorządowa,
– własna działalność gospodarcza.