Specjalność Inżynieria Oprogramowania,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Inżynieria Oprogramowania  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

Celem specjalności jest kształcenie w zakresie tworzenia i wykorzystywania programów komputerowych, w tym aplikacji internetowych i mobilnych. Student poznaje, oprócz języków programowania (m.in. C, C++, Java, JavaScript, PHP), zasady: projektowania programów dopasowanych do wymagań użytkowników, organizacji i zarządzania projektami informatycznymi oraz komunikacji, zarówno wewnątrz grupy, jak i w kontaktach z użytkownikami.

I stopień

 •  Programowanie komputerów
 • Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi
 • Administrowanie systemami komputerowymi
 • Modelowanie danych
 • Współczesne trendy informatyki
 • Analiza i projektowanie obiektowe
 • Programowanie systemów mobilnych
 • w firmach tworzących i eksploatujących komputerowe systemy informatyczne
 • w instytucjach zaplecza naukowo-badawczego i ośrodkach badawczo-rozwojowych
 • w firmach konsultingowych
 • w instytucjach doradczych zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu informatyki, pedagogiki i komputerowego wspomagania w technice i dydaktyce