Specjalność Inżynieria Oprogramowania,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Inżynieria Oprogramowania  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

Absolwenci będą mogli ubiegać się o pracę głównie na stanowiskach związanych z tworzeniem aplikacji komputerowych, zastosowaniem Internetu w biznesie czy administrowaniem systemami informatycznymi i sieciami komputerowymi.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Analiza i projektowanie obiektowe
Modelowanie danych
Programowanie systemów inteligentnych
Programowanie systemów mobilnych
Współczesne trendy informatyki

Absolwenci będą mogli ubiegać się o pracę głównie na stanowiskach związanych z tworzeniem aplikacji komputerowych, zastosowaniem Internetu w biznesie czy administrowaniem systemami informatycznymi i sieciami komputerowymi.