Specjalność Kadry w Administracji,
niestacjonarne, II stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Kadry w Administracji  
Forma niestacjonarne
Stopnie II stopień
Język polski

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

Specjalność zapewnia gruntowne przygotowanie do pracy w szeroko pojętej administracji publicznej. Teoretyczny i praktyczny wymiar zajęć przybliża studentom zakres działalności
i kompetencji administracji publicznej, a przede wszystkim uczy konkretnych umiejętności przydatnych w pracy. Największym walorem specjalności jest jej uniwersalny charakter, polegający na wyposażaniu studentów w wiedzę i umiejętności przydatne zarówno w urzędach samorządowych i administracji centralnej, jak również w strukturach urzędniczych instytucji ponadpaństwowych, jak Unia Europejska i organizacje międzynarodowe. Przedmioty w ramach specjalności prowadzone są nie tylko przez naukowców o uznanym dorobku, ale też praktyków, którzy przekazują bogatą i bardzo przydatną wiedzę na temat bieżącego funkcjonowania administracji publicznej.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Ubezpieczenia społeczne
Status prawny pracowników administracji publicznej
Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji
Służba cywilna w UE

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE KIERUNKU

Interdyscyplinarna specjalność o dużym wymiarze praktycznym, będąca połączeniem zagadnień przydatnych nie tylko w sektorze publicznym i prywatnym na gruncie polskim, ale też w środowisku międzynarodowym.

Absolwent specjalności będzie przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych i niższych w urzędach administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach świadczących usługi publiczne i podmiotach prywatnych oraz organizacjach społecznych współpracujących z urzędami. Kompetencje absolwenta specjalności będą przydatne zarówno w administracji samorządowej, jak i w służbie cywilnej i innych urzędach państwowych. Absolwent będzie również mógł znaleźć zatrudnienie w spółkach komunalnych oraz samorządowych jednostkach organizacyjnych, a także w administracji organizacji międzynarodowych.