Specjalność Konsulting Gospodarczy,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Konsulting Gospodarczy  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA SPECJLANOŚCI

Specjalność przeznaczona jest dla przyszłych menedżerów i ekspertów posiadających wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami oraz jednostkami publicznymi. Konsulting gospodarczy obejmuje szeroki zakres aktywności gospodarczej, m.in. w zakresie doradztwa biznesowego, ekonomicznego, w sferze marketingu, sprzedaży oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw
Sterowanie procesami innowacyjnymi
Techniki komunikacji i negocjacji
Rachunkowość zarządcza i controlling
Współczesne modele biznesu

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE SPECJALNOŚCI

Program studiów umożliwia zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie projektowania i podejmowania działań na rzecz systemowego wsparcia sektora prywatnego i publicznego we wdrażaniu innowacji. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są z udziałem pracodawców i praktyków gospodarczych.

Specjalność przygotowuje absolwentów posiadających kwalifikacje do pracy na stanowiskach menadżerskich, analitycznych i specjalistycznych w krajowych i międzynarodowych firmach lub instytucjach o różnym profilu działalności.

Gdzie można znaleźć pracę:

• w firmach konsultingowych,
• w przedsiębiorstwach z różnych branż: przemysłowych i usługowych, firmach rekrutacyjnych i agencjach doradztwa personalnego,
• w instytucjach i agencjach publicznych,
• w ramach własnej działalności świadczącej usługi konsultingowe.