Specjalność Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalności Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

Specjalność przygotowuje do sprawnego zarządzania przepływem surowców, materiałów i produktów zarówno w obrębie przedsiębiorstwa, jak i miedzy podmiotami gospodarczymi w ramach tzw. łańcucha dostaw, poczynając od źródeł zaopatrzenia, a kończąc na obsłudze klienta finalnego. Efektywność takiego zarządzania zależy od wiedzy z zakresu zarządzania przepływem informacji oraz znajomości potrzeb rynku.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Dystrybucja i zarządzanie sprzedażą
Ekonomika i logistyka transportu
Gospodarka magazynowa i sterowanie zapasami
Infrastruktura systemów logistycznych
Menedżer logistyki
Opakowania w systemach logistycznych
Partnerstwo w sferze zaopatrzenia
Technologie informatyczne w procesie sprzedaży
Zarządzanie kategoriami towarów

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE SPECJALNOŚCI

Przykłady ofert rynkowych dla absolwentów specjalności: spedytor krajowy lub międzynarodowy, lider zespołu ds. planowania produkcji, samodzielny pracownik ds. gospodarki materiałowej, specjalista ds. logistyki produkcji, specjalista ds. obrotu zwrotnymi opakowaniami transportowymi, specjalista ds. handlu elektronicznego, niezależny doradca ds. logistyki, specjalista ds. obsługi klientów.

Absolwent tej specjalności będzie merytorycznie i praktycznie przygotowany do podjęcia pracy w działach:

  • planowania produkcji,
  • sterowania produkcją,
  • gospodarki materiałowej,
  • zaopatrzenia,
  • transportu wewnętrznego,
  • spedycji i transportu,
  • systemów informatycznych wspomagających zarządzanie.