Specjalność Logistyka Przedsiębiorstw Międzynarodowych,
stacjonarne, II stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Logistyka Przedsiębiorstw Międzynarodowych  
Forma  stacjonarne
Stopnie II stopień
Język polski

3- semestralne studia magisterskie przygotowane specjalnie dla absolwentów studiów inżynierskich. Specjalność Logistyka przedsiębiorstw międzynarodowych pozwala pogłębić wiedzę logistyczną, a także z zakresu zarządzania międzynarodowego. Program studiów opracowany został w taki sposób, by absolwenci specjalności posiadali kompetencje niezbędne do pracy w środowisku międzynarodowym. Studia przygotowują studentów do pracy w obszarze logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji oraz zajmowania stanowisk managerskich zarówno w przedsiębiorstwach krajowych jak i międzynarodowych.

 • Międzynarodowe łańcuchy dostaw
 • Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem w łańcuchu dostaw
 • Analiza ekonomiczna procesów logistycznych
 • Optymalizacja decyzji logistycznych
 • Zarządzanie międzynarodowymi projektami logistycznymi
 • w działach logistycznych wszelkich typów przedsiębiorstw krajowych jak i międzynarodowych
 • w działach produkcji przy planowaniu zaopatrzenia surowcowego i zarządzaniu zapasami wyrobów gotowych
 • w przedsiębiorstwach spedycyjno-transportowych
 • centrach usług logistycznych
 • logistycznych centrach dystrybucji
 • firmach doradczych