Specjalność Menedżer Innowacji,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Menedżer Innowacji  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

Program specjalności został opracowany tak, by wykształcić specjalistów poszukiwanych przez sektory tworzące innowacyjne produkty i wykorzystujące nowoczesne technologie, korporacje oraz start-upy.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Wirtualizacja współpracy – freelancerzy i telepraca
Przywództwo i samorganizacja w zarządzaniu
Zwinne metodyki zarządzania projektami
Kierowanie zespołami innowacyjnymi

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE SPECJALNOŚCI

Część zajęć jest prowadzona przez wybranych specjalistów – prowadzących biura coworkingowe.
Studenci pracują przy realnych projektach, zaproponowanych przez przedsiębiorców, a gotowe projekty są potem oceniane i mogą być wdrożone w przedsiębiorstwie.

Absolwent posiada wiedzę o ekosystemie biznesu, parkach technologicznych, inkubatorach przedsiębiorczości, funduszach pożyczkowych i poręczeniowych oraz wiedzę na temat instytucji tworzących politykę innowacyjną i promujących przedsiębiorczość.