Specjalność Menedżer Logistyki,
stacjonarne, II stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Forma  stacjonarne
Stopnie II stopień
Język polski

Menedżer logistyki jest specjalnością pozwalającą na zdobycie i pogłębienie wiedzy logistycznej, poznanie kluczowych zależności zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Ponadto specjalność pozwala na doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem procesami.
Program specjalności jest dostosowany do wymagań Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków.

 • Zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw
 • Controling i rachunkowość zarządcza
 • Prawo w logistyce
 • Metody i systemy zarządzania jakością w logistyce
 • Usługi logistyczne w łańcuchach dostaw
 • Standaryzacja i optymalizacja operacyjnych procesów zakupowych
 • Zarządzanie produkcją i logistyka produkcji
 • Zarządzanie magazynem
 • Systemy informatyczne i platformy internetowe
 • Ekologistyka
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką
 • w działach logistycznych wszelkich typów przedsiębiorstw
 • w działach produkcji przy planowaniu zaopatrzenia surowcowego i zarządzaniu zapasami wyrobów gotowych
 • w przedsiębiorstwach spedycyjno-transportowych
 • centrach usług logistycznych
 • logistycznych centrach dystrybucji
 • firmach doradczych