Specjalność Menedżer Projektów Europejskich,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Menedżer Projektów Europejskich  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

Unikatowa w skali kraju specjalność, której celem jest przygotowanie specjalistycznych kadr posiadających niezbędną wiedzę i kompetencje w zakresie zarządzania firmą produkcyjną, handlową i usługową lub organizacją działającą na rynkach europejskich. Szczególnie istotne wydają się umiejętności dotyczące zarządzania w biznesie europejskim z uwzględnieniem specyfiki MSP i NGO, prowadzenia międzynarodowych transakcji gospodarczych, pozyskiwania funduszy unijnych wraz z ich budżetowaniem, prowadzenia negocjacji międzynarodowych oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

WYBRANE PRZEDMIOTY

• Pozyskiwanie funduszy unijnych
• Podstawy rachunkowości i budżetowania projektów europejskich
• Zarządzanie projektami dla MSP o NGOs
• Podstawy zarządzania w biznesie europejskim
• Etykieta menedżera
• Komunikacja i negocjacje międzynarodowe

Gdzie znajdziesz pracę?

• własna działalność gospodarcza
• instytucje uczestniczące w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu funduszy europejskich
• firmy konsultingowe
• wydawnictwa
• media