Specjalność Międzynarodowe Polityki Rozwoju,
stacjonarne, II stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Międzynarodowe polityki rozwoju  
Forma  stacjonarne
Stopnie II stopień
Język polski

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

Specjalność kształci studentów w zakresie analiz polityk międzynarodowych takich jak: polityka rozwoju społeczno-gospodarczego, zdrowotna czy edukacyjna, kładąc nacisk na rozwój umiejętności analizy problemów społeczno-gospodarczych o charakterze transnarodowym oraz problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Media coverage of International Politics
Międzynarodowe organizacje pozarządowe
Międzynarodowe wyzwania polityki demograficznej
Międzynarodowe wyzwania polityki edukacyjnej
Migracje a rozwój społeczno-gospodarczy
Polska w świecie współczesnym
Teoria komunikowania międzynarodowego
Wielokulturowość: korzyści, wyzwania, zagrożenia
Współpraca międzynarodowa przy realizacji projektów

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE SPECJALNOŚCI

Zajęcia prowadzą wykładowcy z międzynarodowym doświadczeniem badawczym; regularnie komentujący sytuację międzynarodową w Polsce i na świecie (od Oko.press do TV Trwam); uzyskujący jedne z najwyższych ocen zajęć dydaktycznych w UEK.

Absolwent nabywa również kompetencje skutecznego komunikowania się w środowisku międzynarodowym, a także reprezentowania swojej firmy lub organizacji na forach krajowych i zagranicznych.