Specjalność Nowoczesny biznes hotelarski i gastronomiczny,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Hotelarstwo i Gastronomia  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

Studenci tej specjalności uzyskują specjalistyczną wiedzę w zakresie zarządzania nowoczesnym biznesem hotelarskim i gastronomicznym. Zdobędą umiejętności praktyczne pożądane w obiektach hotelarskich (hotelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych) oraz placówkach gastronomicznych. Studenci zostają także przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w oparciu o najnowsze technologie wspierające codzienne funkcjonowanie biznesu hotelarskiego i gastronomicznego.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Organizacja i technika pracy w obiektach hotelarskich
Ekonomika i organizacja gastronomii
Agroturystyka
Usługi spa & wellness w hotelarstwie
Systemy informatyczne w hotelarstwie
Nowe rozwiązania w hotelarstwie i gastronomii
Animacja czasu wolnego w centrach hotelowych

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE SPECJALNOŚCI

Nowa specjalność dostępna dla studentów rekrutujących się w roku akademickim 2022/23, skoncentrowana na wykształceniu kadry managerskiej nowoczesnego biznesu hotelarskiego i gastronomicznego.

Specjalność realizowana jest we współpracy z sieciami hotelowymi oraz ekspertami z branży hotelowo-gastronomicznej. Studenci mają szansę odbycia krajowych i zagranicznych praktyk w międzynarodowych obiektach hotelowych. Naszymi absolwentami są dyrektorzy i managerowie wielu hoteli w Polsce i na świecie.

Absolwent potrafi:
• kompleksowo świadczyć usługi hotelarskie i gastronomiczne,
• obsługiwać klienta (także w języku obcym),
• przygotowywać oferty usług turystycznych dla różnych grup odbiorców,
• prowadzić badania rynku,
• przewidywać wielkość popytu na usługi turystyczne,
• stosować nowoczesne środki komunikacji (w tym systemy rezerwacyjne),
• dokonywać oceny konkurencji,
• kierować zespołami ludzkimi,
• strategicznie planować działalność, wykorzystując szanse rynkowe.