Specjalność Polityka i Komunikacja Międzynarodowa,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Polityka i komunikacja międzynarodowa  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

Program specjalności koncentruje się na analizie zjawisk i procesów społecznych, politycznych i gospodarczych w perspektywie globalnej, takich jak: energia i ochrona środowiska, urbanizacja, migracje, technologie informacyjne i inne. Kładzie nacisk na wyzwania rozwojowe w wielu obszarach świata, a zwłaszcza w Europie, Ameryce Łacińskiej, Afryce i Azji. Ważną częścią specjalności jest praktyczny wymiar komunikacji międzykulturowej.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Metody analizy międzynarodowych problemów publicznych
Muzułmanie w Europie
Negocjacje w środowisku wielokulturowym
Problemy rozwoju Afryki
Problemy rozwoju Ameryki Łacińskiej
Procesy migracyjne i ludnościowe
Przywództwo i decyzje polityczne
Warsztaty praktycznego komunikowania
Wybrane problemy współczesnych demokracji
Zarządzanie w warunkach wielokulturowości

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE SPECJALNOŚCI

Zajęcia prowadzą wykładowcy z międzynarodowym doświadczeniem badawczym, regularnie komentujący sytuację międzynarodową w Polsce i na świecie (od Oko.press do TV Trwam), uzyskujący jedne z najwyższych ocen zajęć dydaktycznych w UEK.

Specjalność ma na celu wykształcić ekspertów rozumiejących międzynarodowe problemy publiczne.

Absolwenci znajdują pracę m.in. w:

• dyplomacji,
• instytucjach rządowych i pozarządowych,
• biznesie międzynarodowym,
• mediach.