Specjalność Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, niestacjonarne, II stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Forma niestacjonarne
Stopnie II stopień
Język polski

Celem specjalności jest przekazanie wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Kształcenie obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji zarządczych, kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych, przygotowując do pełnienia samodzielnych funkcji we wskazanych zakresach jako specjalisty wdanej dziedzinie. Specjalność pozwala poznać system zatrudnienia, zagadnienia ochrony pracy i jej nadzoru oraz zasady funkcjonowania i sposoby realizacji obowiązków systemu ubezpieczeń społecznych.

  • Ubezpieczenia społeczne
  • Alternatywne metody zabezpieczenia emerytalnego
  • Prawo pracy
  • Ewidencja księgowa wynagrodzeń
  • Program Płatnik i Symfonia
  • Status prawny pracodawcy
  • kadra kierownicza każdego szczebla
  • osoby pracujące w agencjach doradztwa HR, w działach HR lub działach BHP
  • pracownicy finansowo-księgowi
  • pracownicy działów kadr