Specjalność Projektowanie i Doskonalenie Produktu,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

Studia na tej specjalności pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu procesu projektowania, doskonalenia i wytwarzania produktu, co pozwala na kształtowanie i dostarczanie oczekiwanej przez nabywcę wartości. Ważne staje się poznanie nowych instrumentów znajdujących zastosowanie podczas doskonalenia jakości produktów i sposobów wprowadzania ich na rynek. Zdobycie kompetencji menadżerskich (tj. koncepcyjnych, społecznych, technicznych) warunkuje sprawność i skuteczność obsługi projektów innowacyjnych, co sprzyja wypracowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji.

I stopień

  • Menadżer innowacji
  • Procesy i formy komunikacji marketingowej
  • Projektowanie produktów przemysłowych
  • Projektowanie produktów żywnościowych
  • Projektowanie usług
  • specjalista z zakresu zarządzania produkcją i zarządzania produktem
  • specjalista świadczący usługi konsultingowe z zakresu projektowania i doskonalenia produktów m.in. działy badań i rozwoju przedsiębiorstw
  • pracownik instytucji okołobiznesowych np. parku technologicznego
  • własna działalność gospodarcza